Kontakt

Er det noe du lurer på? Ta Kontakt!

Daglig leder/styrer:
Carin Kristensen, e-post: gnisten@online.no, tlf: 67 06 97 80 innvalg 5, mob. 90225318

Avdelingene:
Lynglimtet: 67 06 97 80, innvalg 1, mob. 901 15 398
Nordlyset: 67 06 97 80, innvalg 2, mob. 902 22 027
Regnbuen: 67 06 97 80, innvalg 3, mob. 902 32 049
Stjerneskuddet: 67 06 97 80, innvalg 4, mob. 901 15 835

Eierstyret v/leder:
Gro T. Engeset: 905 72 619

SU (samarbeidsutvalget) v/Foreldrerepresentantene:
Karoline R. Ihler: 986 64 854
Bathrine Bråten-Austad: 938 10 980