Brukerundersøkelse - Gnisten Barnehage øverst på lista i bygda:)

I november 2018 gjennomførte Utdanningsdirektoratet (Udir) en nasjonal brukerundersøkelse for barnehager. Gnisten Barnehage fikk 4,8 av maks 5,0 på fornøydhetsskalaen.

76.27% av foreldrene svarte på undersøkelsen. Dette er en veldig god svarprosent og resultatet viser også at foreldrene er svært fornøyde med tilbudet de får i Gnisten Barnehage, noe vi er svært stolte av! Vi scorer generelt høyere enn på nasjonalt nivå :)

Her er en kort oppsummering av undersøkelsen der 5 er høyeste/beste score:

 

 

Gnisten bhg 2018

Nittedal 2018

Nasjonalt 2018

Ute- og innemiljø

4,4

4,1

4,1

Relasjon mellom barn og voksen

4,6

4,5

4,5

Barnets trivsel

4,8

4,7

4,7

Informasjon

4,5

4,3

4,2

Barnets utvikling

4,7

4,6

4,6

Medvirkning

4,4

4,2

4,2

Henting og levering

4,5

4,3

4,4

Tilvenning og skolestart

4,7

4,5

4,5

Tilfredshet

4,8

4,5

4,5