Søknad om barnehageplass

1. mars er søknadsfristen for hovedopptaket med oppstart i august. Dersom det blir ledige plasser i løpet av året, så tilbyr vi plassene fortløpende i henhold til vedtekter og søkere på venteliste.

Vi har for tiden ingen ledige plasser, men endringer kan forekomme og ev. ledige plasser fylles opp fortløpende.

Barnehagen er med i et felles opptakssystem for alle barnehager i Nittedal Kommune. Søknad om barnehageplass gjøres via nettet på: 

https://nittedalg2.ist-asp.com/NO00233-pub/login.htm

 

Opptaket gjøres i forhold til opptakskriteriene i våre vedtekter, § 19 opptakskrets og opptakskriterier.

Vedtektene finner du i "dokumenter" her på hjemmesiden.

Har du spørsmål vedrørende plasser og opptak kan du ringe daglig leder Carin Kristensen på mob. 90225318