Betalingssatser

Vi følger til enhver tid betalingssatser som er satt av stortinget.

Makssatsen er pr. 1.august 2019 er 3.040.

I tillegg er det 300,- for matservering som dekker lunsj og ettermiddagsmat.

Det gis søskenmoderasjon på 30- og 50% for henholdsvis barn nr. 2 og 3.
Moderasjonsordningen gjelder også selv om barna har plass i 2 ulike barnehager i Nittedal
kommune.


Inntektsgradert oppholdsbetaling/gratis kjernetid:

Oppholdsbetalingen begrenses til 6 % av husholdningens samlede skattbare inntekt begrenset oppad til maksprisen for full tids opphold.

Dersom barnehageplassen koster mer enn 6% av husholdningens samlede skattbare intekt, kan det søkes om inntekt gradert oppholdsbetaling.

I tillegg er det innført en ordning med 20 timer gratis kjernetid for 4- og 5-åringer avhengig av husholdningens inntekt. Ordningen er er søknadsbasert.

Les mer om dette her:
https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/infosider-barnehage/betaling-og-moderasjonsordninger/

Søknad og dokumentasjon sendes til Nittedal Kommune. Inntekt skal som en hovedregel dokumenteres med siste års selvangivelse og et vedtak om oppholdsbetaling gjelder for ett barnehageår om gangen (august til Juli), det vil si at det må søkes om redusert oppholdsbetaling hvert år. Det er Kommunen som er vedtaksmyndighet.

Søknad finner dere her:
https://nittedalg2.ist-asp.com/NO00233-pub/login.htm