Ansatte

Daglig leder

Carin Kristensen

Stilling: Daglig leder
902 25 318
dagligleder@gnistenbarnehage.no

Er utdannet førskolelærer i 93. Har jobbet som styrer siden'94 og vært daglig leder i Gnisten siden oppstarten høsten'04. Har etterutdanning innen Ledelse, Økonomi for barnehageledere og Coaching.

Lynglimtet

Christian Meinhardt

Stilling: Pedagogisk leder
901 15 398
lynglimtet@gnistenbarnehage.no

Christian har jobbet i Gnisten Barnehage siden nov.2005 og er utdannet barnehagelærer våren 2014. Han er opptatt av friluft og jakt, samt glødende interessert i fotball!

Gunnar M. Feragen

Stilling: Medarbeider

Er utdannet forskalingssnekker og har jobbet i Gnisten barnehage siden høsten '06. Fisking og skogen er noen av hans største hobbyer. Motto: "Det fins ikke dårlig vær, bare dårlige klær!"

Helene Bergli

Stilling: Medarbeider

Helene begynte i Gnisten barnehage 1.november 2012 og har jobbet i forskjellige vikariater på ulike avdelinger. Fra og med 1.november 2018 har hun hatt fast stilling i barnehagen.

Linda Olsen

Stilling: Pedagogisk leder
67 06 97 80
linda@gnistenbarnehage.no

Linda har vært ansatt som pedagogisk leder i Gnisten Barnehage siden høsten 2005. Hun er utdannet barnevernspedagog med etterutdanning innen barnehagepedagogikk.

Nordlyset

Foss A. Jama

Stilling: Pedagogisk leder
902 22 027
nordlyset@gnistenbarnehage.no

Utdannet barnehagelærer våren 2014. Er ansatt i Gnisten Barnehage fra og med oktober 2018.

Gunnar M. Feragen

Stilling: Medarbeider

Er utdannet forskalingssnekker og har jobbet i Gnisten barnehage siden høsten '06. Fisking og skogen er noen av hans største hobbyer. Motto: "Det fins ikke dårlig vær, bare dårlige klær!"

Joachim Libo

Stilling: Medarbeider

Han begynte å jobbe som ringevikar vinteren 2016 og har jobbet i diverse vikariater frem til og med 31.7.2020. Er 40% fast ansatt fra og med 1.aug.2020 og jobber 100% frem til og med 31.juli 2021.

Line B. Andresen

Stilling: Medarbeider

Har fullført NKS kurs som barnehageassistent og har jobbet i barnehage i over 20 år. Hun har vært ansatt som medarbeider i Gnisten siden oppstarten høsten-2004

Therese Edvardsen

Stilling: Medarbeider

Therese har 3-årig videregåendeskole innen økonomi og hun har jobbet i hjemmetjenesten i 2 år før hun begynte som medarbeider i Gnisten Barnehage høsten-2004.

Regnbuen

Nimet Vural

Stilling: Pedagogisk leder
901 15 398
regnbuen@gnistenbarnehage.no

Er utdannet førskolelærer/barnehagelærer våren-2007 og begynte å jobbe som pedagogisk leder i Gnisten Barnehage høsten-2008. Hun er ute svangerskapspermisjon frem 29.april 2019

Nina Østby

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Nina er utdannet barne- og ungdomsarbeider i 2001 og har jobbet i barnehage 3 år før hun begynte å jobbe i Gnisten barnehage høsten-04.

Therese Edvardsen

Stilling: Medarbeider

Therese har 3-årig videregåendeskole innen økonomi og hun har jobbet i hjemmetjenesten i 2 år før hun begynte som medarbeider i Gnisten Barnehage høsten-2004.

Kine Beate Solheim

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kine er utdannet barne- og ungdomsarbeider i 2002 og hun begynte å jobbe i Gnisten Barnehage høsten-06.

Arunee "Nang" Sriputtha

Stilling: Medarbeider

Nang er fra Thailand og er ansatt i Gnisten Barnehage Sa fra og med høsten 2010.

Stjerneskuddet

Gunn Rita Granlund

Stilling: Pedagogisk leder
901 15 835
stjerneskuddet@gnistenbarnehage.no

Er utdannet førskolelærer/barnehagelærer i -94 og har 1.avd. spes.ped. som etterutdannelse. Hun jobbet 10 år som pedagogisk leder før hun begynte i Gnisten høsten-2004.

Mari Bjørnstad

Stilling: Medarbeider

Mari har jobbet i Gnisten Barnehage siden 15.oktober 2012 og er fast ansatt som medarbeider.

Tonje Selstø

Stilling: Pedagogisk leder

Tonje er utdannet barne og ungdomsarbeider i 2017 og hun har jobbet i Gnisten Barnehage siden august 2010. I perioden 1.9.20-31.7.21 er hun engasjert som pedagogisk leder.