/>

Satsningsområde

Lek, tilstedeværelse og innlevelse i barnas hverdag står sentralt vår hverdag. Vi bruker ulike dramateknikker i hverdagen som et verktøy for å fremme læring og utvikle barnets helhetlige utvikling.

I Gnisten Barnehage blir barna tatt på alvor og de blir hørt og sett. Barna lærer å ta hensyn, å sette seg inn i andres tanker og følelser, samarbeide, finne gode løsninger på problemer, vente på tur, være aktive, fantasere og ikke minst lærer de at alle er like betydningsfulle!

Gnisten er et sted der ansatte og barn kan utvikle seg på alle plan, både faglig og personlig. Her vil du bli kjent med engasjerte ansatte og foreldre, delta på pedagogiske diskusjoner og sosiale tilstelninger.

PEDAGOGISK PLATTFORM:
Gnisten Barnehage ønsker å ta barn på alvor – å se hvert barns karaktertrekk og personlighet og la dem få muligheten til å utforske omverdenen i sitt eget tempo. Vi ønsker at barna skal ha en reell medbestemmelse i barnehagen. Dette betyr for oss at barna skal bli sett og hørt.

Anerkjennende kommunikasjon er en viktig del av dialogen mellom de voksne og barna. Vi ser hvert enkelt barn ut ifra alle de egenskapene som barnet innehar og bruker barnas sterke sider for å utvikle nye egenskaper. Da alle barna er forskjellige innebærer dette at vi bruker forskjellige strategier i forhold til hvert enkelt barn i læringssituasjonene av fagkunnskaper og sosiale ferdigheter.