Betalingssatser

Vi følger til enhver tid betalingssatser som er satt av stortinget.

Makssatsen er pr. 1.januar 2022 er 3.315. Fra og med 1. august 2022 er den 3.050.

I tillegg er det 300,- for matservering som dekker lunsj og ettermiddagsmat.

Det gis søskenmoderasjon på 30- og 50% for henholdsvis barn nr. 2 og 3.
Moderasjonsordningen gjelder også selv om barna har plass i 2 ulike barnehager i Nittedal
kommune.


Inntektsgradert oppholdsbetaling/gratis kjernetid:

I h.h.t. forskrift om foreldrebetaling i barnehager skal kommunen ha ordning som kan tilby fritak for, eller reduksjon i foreldrebetaling.

Det finnes 2 ordninger som gir rett til redusert foreldrebetaling. Foresatte kan ha rett på begge. Retten er avhengig av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt og må dokumenteres med skattemeldinger for 2021 barnehageåret 2022-2023.

Ordningene gjelder for kommunale- og private barnehager og ansvaret for gjennomføringen er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene.

Ordningene er søknadsbasert!

Les mer om dette her:

https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/infosider-barnehage/betaling-og-moderasjonsordninger/