Betalingssatser

Vi følger til enhver tid betalingssatser som er satt av stortinget.

Makssatsen er pr. 1.januar 2023 er 3.000. 

I tillegg er det 350,- i kostpenger som dekker lunsj og ettermiddagsmat.

Det gis søskenmoderasjon på 30% og 50% for henholdsvis barn nr. 2 og 3.
Moderasjonsordningen gjelder også selv om barna i samme husholdning har plass i ulike barnehager i Nittedal kommune.


Inntektsgradert oppholdsbetaling/gratis kjernetid:

I h.h.t. forskrift om foreldrebetaling i barnehager skal kommunen ha ordning som kan tilby fritak for, eller reduksjon i foreldrebetaling.

Det finnes 2 ordninger som gir rett til redusert foreldrebetaling. Foresatte kan ha rett på begge. Retten er avhengig av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt og må dokumenteres med den nyeste skattemeldingen for gjeldende  barnehageår

Ordningene gjelder for kommunale- og private barnehager og ansvaret for gjennomføringen er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene.

Ordningene er søknadsbasert!

Les mer om dette her:

https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/infosider-barnehage/betaling-og-moderasjonsordninger/