/>

Søknad om barnehageplass

1. mars er søknadsfristen for hovedopptaket med oppstart i august. Plassene fylles opp i løpet av hovedopptaket ev. så snart hovedopptaket er fullført. Dersom det blir ledige plasser i løpet av året, tilbyr vi plassene fortløpende i henhold til vedtekter og søkere på venteliste.

Barnehagen er med i et felles opptakssystem for alle barnehager i Nittedal Kommune. Søknad om barnehageplass gjøres via nettet på: 

https://nittedalg2.ist-asp.com/NO00233-pub/login.htm


Opptaket gjøres i forhold til opptakskriteriene i våre vedtekter, § 19 opptakskrets og opptakskriterier.

Vedtektene finner du her:
http://gnisten.barnehage.no/Innhold/Side/4446

Har du spørsmål vedrørende plasser og opptak kan du ringe daglig leder Carin Kristensen på mob. 90225318