Nyheter

 • Søker du barnehageplass fra høsten?

  I hverdagen i Gnisten Barnehage legger vi stor vekt på å se hvert enkelt barn, tilstedeværelse, trygghet, omsorg, lek og samspill. Vi er ute hver dag og har et fantastisk uteområde med skog, der barna stortrives! Vi går på oppdagelsesturer i nærmiljøet/skog/mark og hilser på hestene på Markerud.

  03.02.2021 13.16
 • Brukerundersøkelse 2019

  I november 2019 gjennomførte Utdanningsdirektoratet (Udir) en nasjonal brukerundersøkelse for barnehager. Gnisten Barnehage fikk 4,9 i forhold til barns trivsel og 4,7 av maks 5,0 på tilfredshetsskalaen.

  11.05.2020 13.26
 • BTI - Bedre tverrfaglig innsats

  Av og til kan ditt barn trenge oppmerksomhet eller støtte. Vi som jobber med barn og unge i Nittedal kommune vil gjerne hjelpe, i samarbeid med deg og familien. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) handler om tidlig innsats, bedre samordning av tjenester, og involvering av barn, unge og deg som foresatt. BTI omfatter alle ansatte i Nittedal kommune som kommer i kontakt med barn og unge gjennom sitt arbeid.

  20.06.2018 13.39
 • Kosthold i barnehagen

  Her er et info-skriv om kostholdet i barnehagen :)

  17.04.2018 12.29
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Satsningsområde

Lek, tilstedeværelse og innlevelse i barnas hverdag står sentralt vår hverdag. Vi bruker ulike dramateknikker i hverdagen som et verktøy for å fremme læring og utvikle barnets helhetlige utvikling.