/>

Brukerundersøkelse 2022

I november 2022 gjennomførte Utdanningsdirektoratet (Udir) en nasjonal brukerundersøkelse for barnehager. Gnisten Barnehage fikk 4,9 i forhold til barns trivsel og 4,7 av maks 5,0 på tilfredshet.

Resultatet viser at foreldrene er veldig fornøyde med tilbudet de får i Gnisten Barnehage, noe vi er svært stolte av! Vi scorer generelt høyere enn på fylkes nivå :)

Her er en kort oppsummering av undersøkelsen der 5 er høyeste/beste score:

 

 

Gnisten bhg 2022

Nittedal 2022

Viken/Oslo 2022

Ute- og innemiljø

4,3

4,2

4,1

Relasjon mellom barn og voksen

4,7

4,5

4,5

Barnets trivsel

4,9

4,8

4,7

Informasjon

4,5

4,4

4,3

Barnets utvikling

4,7

4,7

4,6

Medvirkning

4,5

4,3

4,3

Henting og levering

4,6

4,5

4,4

Tilvenning og skolestart

4,4

4,6

4,5

Tilfredshet

4,7

4,6

4,5