Brukerundersøkelse 2019

I november 2019 gjennomførte Utdanningsdirektoratet (Udir) en nasjonal brukerundersøkelse for barnehager. Gnisten Barnehage fikk 4,9 i forhold til barns trivsel og 4,7 av maks 5,0 på tilfredshetsskalaen.

75% av foreldrene svarte på undersøkelsen. Dette er en veldig god svarprosent og resultatet viser også at foreldrene er svært fornøyde med tilbudet de får i Gnisten Barnehage, noe vi er svært stolte av! Vi scorer generelt høyere enn på nasjonalt nivå :)

Her er en kort oppsummering av undersøkelsen der 5 er høyeste/beste score:

 

 

Gnisten bhg 2019

Nittedal 2019

Nasjonalt 2019

Ute- og innemiljø

4,4

4,2

4,1

Relasjon mellom barn og voksen

4,7

4,5

4,5

Barnets trivsel

4,9

4,8

4,7

Informasjon

4,6

4,3

4,3

Barnets utvikling

4,7

4,7

4,6

Medvirkning

4,4

4,3

4,2

Henting og levering

4,4

4,4

4,4

Tilvenning og skolestart

4,6

4,5

4,5

Tilfredshet

4,7

4,6

4,5