Medisinering i barnehagen

Så langt det er mulig bør medisinering foregå av foreldrene utenom barnehagetiden! Men i noen tilfeller hender det at barnet må ha medisiner i barnehagetiden. Vi har rutiner for å sikre at medisinering av barn i barnehagetiden blir tatt hånd om på en sikker og god måte. Dette stiller noen krav til personalet i barnehagen og til dere som foresatte.

Det skal i forkant av medisinering i barnehagetiden inngås en skriftlig avtale. Daglig leder kan nekte medisinering dersom dette vurderes som uforsvarlig.  Linker til rutiner og skjemaer finner dere nederst på denne siden og kan fylles ut på forhånd før dere kommer til barnehagen.

Barnehagen gir ikke smertestillende/febernedsettende medisiner.

Ansvaret for medisineringen gis til navngitte personer i barnehagen. Dette avklares i avtalen om medisineringen.

Det skal fylles ut legemiddelkort (eget skjema) før medisin kan gis.

Legemidlene skal leveres i originalforpakning merket med barnets navn og dosering. Bruksanvisningen fra apoteket skal medfølge. Vi deler IKKE ut legemidler uten navn eller med søskens navn på.

Legemidler som ikke ligger i originalforpakningen leveres i doseringsesker, som er merket med barnets navn, dato, innhold og klokkeslett når medisinen skal gis (apoteket er behjelpelig med å gjøre i stand pasientdoser i slike doseringsbokser)

Medisiner oppbevares på øverste hylle i kjøleskap eller på stellerommet.

Foresatte er ansvarlig for opplæring og informasjon til de personene som skal gi ut medisinen i barnehagen.

Daglig leder kan avgjøre at personalet ikke skal delta i legemiddelhåndtering dersom det ikke er gitt nødvendig opplæring.

Barnehagen leverer tilbake eventuelle medisinrester til foreldrene

Dersom dere ønsker utdypende informasjon, kan dere ta kontakt med undertegnede.

Mvh Carin Kristensen
         Daglig leder

Linker:
Medisinering.Rutiner for medisinering av barn i barnehage
Medisinering.avtale om medisinering
Medisinering.Skjema for medisinoversikt - legemiddelkort
Medisinering.skjema for mottak av medisiner fra foresatte
Medisinering.skjema for utlevering fra barnehagen til barnet