Medisinering av barn i barnehagen

All medisinering bør så langt det er mulig utføres av foreldrene utenom barnehagetiden!

Angående antibiotika
anbefales det at dere kontakter legen og får dosering som kan gjøres på morgenen før barnet kommer i barnehagen og om ettermiddagen/kvelden når barnet kommer hjem igjen. Dersom økt dosering ikke er mulig og dokumenteres av barnets fastlege, vil barnehagen vurdere om de kan sørge for medisinering.

Angående øyedråper:
anbefales det at dere får en salve som kan gis om morgenen før barnet kommer i barnehagen og om ettermiddagen når barnet kommer hjem igjen. I de tilfeller der denne behandlingen ikke er mulig, vil barnehagen vurdere om de kan sørge for at barnet får drypping av øynene.

 

NB!
Barnehagen bruker aldri tvang (holder barna fast) når vi gir medisiner som ikke er livsnødvendige, og vi kan derfor ikke garantere at vi klarer å gjennomføre medisineringen.

I noen tilfeller hender det at barnet trenger livsnødvendige medisiner i barnehagetiden. Dette er akutt- og anfallsmedisinering som må gis ved astmaanfall, allergiske sjokkreaksjoner, diabetes, epileptiske kramper og feberkramper. For å sikre at medisinering i barnehagetiden blir tatt hånd om på en sikker og god måte, stiller dette noen krav til personalet i barnehagen og til dere som foresatte.

  • Ved medisinering av akutt/anfall-medisinering skal det gjøres en avtale mellom barnehagen og barnets fastlege. De ansatte skal ha forsvarlig opplæring og motta en skriftlig akuttinstruks og legemiddelkort.
  • Foresatte er ansvarlig for at de ansatte får opplæring og informasjon til de personene som skal gi ut medisinen i barnehagen. 
  • Det skal i forkant av medisinering i barnehagetiden inngås en skriftlig avtale. Daglig leder kan nekte medisinering dersom hun finner det uforsvarlig. Rutiner og skjemaer finnes på barnehagens hjemmeside http://gnisten.barnehage.no skjemaene kan dere delvis fylle ut på forhånd ved å laste dem ned.
  • Ansvaret for medisineringen gis til navngitte personer i barnehagen. Dette avklares i avtalen om medisineringen.
  • Det skal fylles ut legemiddelkort (eget skjema) før medisin kan gis.
  • Legemidlene skal leveres i originalforpakning merket med barnets navn og dosering. Bruksanvisningen fra apoteket skal medfølge. Vi deler IKKE ut legemidler med søskens navn.
  • Legemidler som ikke ligger i originalforpakningen leveres i doseringsesker, som er merket med barnets navn, dato, innhold og klokkeslett når medisinen skal gis (apoteket er behjelpelig med å gjøre i stand pasientdoser i slike doseringsbokser)
  • Medisiner oppbevares på øverste hylle i kjøleskap eller på stellerommet.
  • Daglig leder kan avgjøre at personalet ikke skal delta i legemiddelhåndtering dersom det ikke er gitt nødvendig opplæring.
  • Barnehagen leverer tilbake eventuelle medisinrester til foreldrene

 

Dersom dere ønsker utdypende informasjon, kan dere ta kontakt med barnehagens daglige leder.

Vennlig hilsen Carin Kristensen, daglig leder

Linker:
Medisinering.Rutiner for medisinering av barn i barnehage
Medisinering.avtale om medisinering
Medisinering.Skjema for medisinoversikt - legemiddelkort
Medisinering.skjema for mottak av medisiner fra foresatte
Medisinering.skjema for utlevering fra barnehagen til barnet