Årsplan for barnehageåret 2020/2021

Her er årsplanen for 2020/2021 og dere vil finne mye nyttig informasjon om hvorfor, hvordan og hva vi kommer til å jobbe med dette barnehageåret. Årsplanen ble fastsatt av Samarbeidsutvalget (SU) den 20. august 2020.

Årsplan 2020-2021

 

NB!
Aktivitets- og arrangementplanen er utarbeidet i forhold til smitteberedskap på grønt nivå.
På gult nivå vil alle aktiviteter og arrangementer tilpasses avdelingene og samarbeidskohorter.
På rødt nivå blir arrangementene avlyst