Kontakt

Er det noe du lurer på? Ta Kontakt!

Daglig leder/styrer:
Carin Kristensen, e-post: dagligleder@gnistenbarnehage.no, mob. 90225318

Avdelingene:
Lynglimtet:        901 15 398,
Nordlyset:         902 22 027
Regnbuen:        902 32 049
Stjerneskuddet: 901 15 835

Eierstyret v/leder:
Øyvind Ruud

SU (samarbeidsutvalget) v/Foreldrerepresentantene:
Ann Helen Lislelid
Parisa Sadeghi