BTI - Bedre tverrfaglig innsats

Av og til kan ditt barn trenge oppmerksomhet eller støtte. Vi som jobber med barn og unge i Nittedal kommune vil gjerne hjelpe, i samarbeid med deg og familien. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) handler om tidlig innsats, bedre samordning av tjenester, og involvering av barn, unge og deg som foresatt. BTI omfatter alle ansatte i Nittedal kommune som kommer i kontakt med barn og unge gjennom sitt arbeid.

Hva betyr BTI for deg som foresatt?

Alle ansatte i Nittedal kommune er forpliktet til å handle raskt når en undring eller bekymring oppstår om et barn/ungdom. Du kjenner barnet ditt best, og det er derfor svært viktig for oss å ha en god og nær dialog med dere. Ansatte skal ha lav terskel for å ta kontakt med deg dersom de lurer på noe vedrørende ditt barn eller din ungdom. Det betyr ikke nødvendigvis at noe er galt. Vi mener at det meste løses ved et nært og godt samarbeid med deg og for eksempel barnehagen, skolen eller andre.

Lav terskel og invitasjon til samtale

Det er viktig at du kjenner til at barnehage, skole, helsestasjon og andre i Nittedal kommune kan komme til å invitere deg til møter utenom de vanlige samtalene. Da ønsker vi at begge foresatte deltar.

BTI innebærer også at du er velkommen til å be om en samtale med barnehagen, skolen, helsestasjonen, familieteamet eller andre i kommunen dersom du er urolig for barnet eller ungdommen din. Ta kontakt med den tjenesten som kjennes nærmest deg: se oversikten nederst på denne siden.   

Koordinert hjelp og digital Stafettlogg

Vi har en plan for hvordan vi skal jobbe videre dersom vi sammen ser at det er behov for å rådføre oss med flere instanser. I Nittedal kommune har vi stort fokus på tverrfaglig samarbeid. Det innebærer at du som foresatt skal slippe å være koordinator mellom ulike tjenester som eventuelt jobber for å hjelpe barnet ditt og dere. 

Du kan bli spurt om å samtykke til hjelp, og til at det opprettes en digital stafettlogg for barnet ditt. Stafettloggen gjør det enklere å holde oversikt over felles mål og hvem som er ansvarlig for hvilken innsats til enhver tid. I stafettloggen finner du referat fra alle møter. Du har selv full tilgang til stafettloggen for ditt barn, og logger inn med bankID.

Stafettloggen blir bare opprettet etter samtykke fra deg som foresatt (og ungdom over 15 år) i tråd med regler om samtykke og taushetsplikt. Du kan trekke tilbake samtykket og avslutte stafettloggen om du ønsker det.

Her får du hjelp

På Hjemmesiden til Nittedal Kommune, https://www.nittedal.kommune.no/bedre-tverrfaglig-innsats-2/om-bedre-tverrfaglig-innsats/bti-for-foresatte/ finner du en oversikt over ulike tjenester som jobber med barn og unge i Nittedal kommune og som du kan snakke med og få hjelp av: